Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Long Thọ - Xã Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại di động: 0919537476
 • Ban giám hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Email:
   thmamnon@gmail.com
 • Nguyễn Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu phó
  • Email:
   namnghianguyen@gmail.com
 • NguyễnThị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   manhhata@gmail.com