Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có 32 người. Trong đó biên chế  và hợp đồng hưởng lương ngạch bậc là 25 người,  lao động hợp đồng nấu ăn thời vụ là 06 người, bảo vệ 1 người. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có 24/25 người có trình độ Đại học và Cao đẳng, 1 nhân viên văn thư có trình độ trung cấp. Lao động hợp đồng có 7 người, có 6 cô nuôi có trình độ chuyên môn là đại học, cao đẳng sư phạm mầm non, có chứng chỉ nấu ăn, đảm bảo phục vụ chất lượng công việc được giao, có 1 bảo vệ.

100% giáo viên, nhân viên có đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ, đội ngũ trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số nhóm lớp học:

- Nhà trẻ 25-36 tháng: 66 cháu/3 nhóm/ 6 cô

Lớp 3 tuổi- 4 tuổi: 93/ 3 lớp/ 5 cô giáo

Lớp 4 tuổi – 5 tuổi: 93 cháu/ 3 lớp/5 cô giáo

Lớp 5 tuổi – 6 tuổi: 79 cháu/2  nhóm/ 4 cô giáo