Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

  • CHaN_DUNG_TaP_THe
  • HỘI THI BẾ HÁT DÂN CA
Địa chỉ: Long Thọ - Xã Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại di động: 0919537476
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Giai Xuân 2

Long Thọ - Xã Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
nan-tanky-mngiaixuan2@edu.viettel.vn