Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Long Thọ - Xã Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại di động: 0919537476
 01/04/20  Thông báo  3
Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020
 04/02/20  Thông báo  24
Thực hiện công văn số: 45/PGD&ĐT, V/v tích cực phòng, chống bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra, nhà trường đề nghị CBGVNV thực hiện nghiêm túc Thông báo đến toàn thể Phụ huynh.
 04/02/20  Tin tức  51
Ngày 29 tháng 1 năm 2020, tổ chức gặp mặt và trồng cây đầu xuân Canh Tý, chúc thọ Cha Mẹ CBGVNV  trong trường.
 04/02/20  Tin tức  39
Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhà trường kết hợp với Hội phụ huynh, Đoàn TNCSHCM và các ban ngành Hội LHPN, Ban Công an xã....tổ chức thành công cho trẻ trải nghiệm với Lễ hội Tết và mùa xuân Canh Tý 2020.
 04/02/20  Tin tức  45
Đại hội chi bộ NK 2020- 2022, với 13/13 đảng viên chính thức tham dự.
 26/12/19  Chương trình tuần  60
Tăng cường Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số
 26/12/19  Chương trình tuần  62
Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
 05/08/19  Thông báo  83
Thuyển sinh
 05/08/19  Thông báo  67
Cung ứng thực phẩm