Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Long Thọ - Xã Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại di động: 0919537476
 01/04/20  Thông báo  146
Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020
 04/02/20  Thông báo  166
Thực hiện công văn số: 45/PGD&ĐT, V/v tích cực phòng, chống bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra, nhà trường đề nghị CBGVNV thực hiện nghiêm túc Thông báo đến toàn thể Phụ huynh.
 04/02/20  Tin tức  235
Ngày 29 tháng 1 năm 2020, tổ chức gặp mặt và trồng cây đầu xuân Canh Tý, chúc thọ Cha Mẹ CBGVNV  trong trường.
 04/02/20  Tin tức  206
Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhà trường kết hợp với Hội phụ huynh, Đoàn TNCSHCM và các ban ngành Hội LHPN, Ban Công an xã....tổ chức thành công cho trẻ trải nghiệm với Lễ hội Tết và mùa xuân Canh Tý 2020.
 04/02/20  Tin tức  215
Đại hội chi bộ NK 2020- 2022, với 13/13 đảng viên chính thức tham dự.
 26/12/19  Chương trình tuần  201
Tăng cường Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số
 26/12/19  Chương trình tuần  231
Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
 05/08/19  Thông báo  220
Thuyển sinh
 05/08/19  Thông báo  205
Cung ứng thực phẩm